817 Ngô Quyền - Tp. Đà Nẵng

0935 00 99 23

NongProDN

nongprodn@gmail.com

Gia vị
Tiêu vườn 100g

Tiêu vườn 100g

30,000 vnd

Muối xay Sahu 500g

Muối xay Sahu 500g

12,000 vnd

Muối Hột Sahu 1kg

Muối Hột Sahu 1kg

16,000 vnd

Muối Hầm Sahu 500gr

Muối Hầm Sahu 500gr

26,000 vnd

Hành phi 100g

Hành phi 100g

55,000 vnd

Tương bần

Tương bần

50,000 vnd

Không có sản phẩm trong giỏ hàng